HG nr. 836 din 24.06.2002 (ref. Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor)

Hot?rîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 836 din 24.06.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la deta?area angaja?ilor întreprinderilor, sale institu?iilor ?i organiza?iilor din Republica Moldova

Publicat la data de 01.07.2002 în Monitorul Oficial Nr. 95 art Nr : 939

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us