Programul transfrontalier de granturi România – Ucraina – Republica Moldova: al doilea apel de concurs (2)

Programul transfrontalier de granturi România – Ucraina – Republica Moldova: al doilea apel de concurs

 

 

Recent a fost dat startul pentru depunerea cererilor de finanţare a proiectelor prin intermediul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013. Bugetul apelului propunerilor de proiecte este estimat la 127 de milioane de euro.

Conform Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului din Romania, care este Autoritatea Comună de Management al Programului Operaţional Comun România–Ucraina–Republica Moldova 2007-2013, pot depune cereri de finanțare a proiectelor autorităţile guvernamentale, asociaţiile obşteşti, instituţiile de cercetare şi învăţămînt superior din Republica Moldova, din judeţele române: Botoşani, Galaţi, Iaşi, Suceava, Tulcea si Vaslui, precum şi din regiunile Odessa şi Cernăuţi din Ucraina.

Priorităţile pentru acest al doilea apel de propuneri sunt următoarele:

  • Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă în zona de frontieră;
  • Prioritatea 2: Mediul și pregătirea pentru situații de urgență;
  • Prioritatea 3: Promovarea activităților People to People

Programul îşi propune crearea unei punţi de legătură între cele trei state partenere, în scopul susţinerii comunităţilor din zonele de frontieră și găsirii unor soluţii comune pentru problemele similare cu care se confruntă acestea.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 30 ianuarie 2012. Sesiunile de informare pentru această licitaţie de propuneri de proiecte vor avea loc începînd cu data de 28 noiembrie, în cele trei state participante la program.

Conform Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, sesiunile de informare pentru această licitaţie de propuneri de proiecte vor avea loc la:

Bălţi – 29 noiembrie 2011

Edineţ – 30 noiembrie 2011

Chişinău – 5 decembrie 2011

Ştefan Vodă – 8 decembrie 2011

Cahul – 9 decembrie 2011

Soroca – 16 decembrie 2011

Agenda evenimentelor și locațiile de desfășurare vor fi postate pe site-ul programului: www.ro-ua-md.net , cu cel puțin trei zile înainte de fiecare eveniment, deci vă rugăm să consultați regulat acest site.

Înainte ca cererile de finanțare a proiectelor să fie depuse, beneficiarii sunt invitaţi să consulte Ghidurile Solicitanţilor la adresa: 

http://www.ro-ua-md.net/images/stories/File/Joint_Operational_Programme.pdf

Surse: http://www.mcdr.gov.md, www.jts.md si www.ro-ua-md.net.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us