Bursele internaţionale pentru dezvoltarea carierei (IOF)

Lansare apel: 13 martie 2012
Termen limit? pentru depunere: 16 august 2012

Cercet?torii europeni pot înv??a multe lucruri din activit??ile de cercetare la nivel înalt pe care le pot desf??ura în alte col?uri ale lumii. Cuno?tin?ele dobândite în ??ri ter?e pot fi aduse ?i utilizate în Europa.

Pentru a-i încuraja pe cercet?torii europeni s? se aventureze în ??ri aflate la mare dep?rtare (?i s? se întoarc?), cialis ac?iunile Marie Curie ofer? Burse interna?ionale de plecare pentru dezvoltarea carierei (IOF).

Cine se poate înscrie?

IOF-urile sunt destinate cercetătorilor din statele membre ale UE şi din ţările asociate. Pentru a candida, trebuie să dispuneţi de o diplomă de doctorat sau să fi lucrat cel puţin 4 ani în domeniul cercetării (cu normă întreagă), după ce aţi obţinut o diplomă care să vă dea acces la studii doctorale. Însă dacă aveţi mai multă experienţă, acest fapt este binevenit şi nu vă va afecta şansele de a obţine o IOF.

Ce teme pot beneficia de finanţare?

Propunerile pentru IOF pot veni din toate sectoarele cercetării ştiinţifice şi tehnologice de interes pentru UE. Cu o excepţie, însă: nu pot fi finanţate acele arii de cercetare acoperite de Tratatul EURATOM.

Ce se finanţează?

IOF-urile finanţează formarea profesională avansată. Mai exact, includ un salariu pentru cercetător şi o contribuţie la costurile legate de cercetare. Sprijinul financiar poate fi oferit pentru o perioadă totală de până la 3 ani. Aceasta include o fază iniţială de 1-2 ani petrecuţi într-o ţară terţă. Însă există şi o fază obligatorie de reintegrare. Cu alte cuvinte, vă obligaţi să vă întoarceţi într-un stat membru al UE sau într-o ţară asociată.

Organizaţia gazdă trebuie să fie o universitate, un centru de cercetare sau o întreprindere creată şi având sediul într-o ţară terţă (pentru faza iniţială) şi într-un stat membru sau o ţară asociată (pentru faza de reintegrare).

Principalele activităţi se bazează pe un proiect de cercetare pe care trebuie să îl elaboraţi împreună cu organizaţia care vă va găzdui la întoarcerea în Europa. De asemenea, trebuie să stabiliţi, împreună cu persoana din organizaţia gazdă desemnată să vă coordoneze, un plan personal de dezvoltare a carierei.

Un IOF ar trebui să vă ajute să vă dezvoltaţi competenţele şi să vă lărgiţi orizontul în mod semnificativ. În mod special, ar trebui să vă consolideze cunoştinţele multidisciplinare sau interdisciplinare, experienţa intersectorială şi să vă permită să dobândiţi competenţe suplimentare.

Bursele pot include:

  1. formare prin cercetare sub supraveghere, pe toată durata derulării unui proiect individual personalizat;
  2. cursuri practice pentru dezvoltarea competenţelor ştiinţifice (noi tehnici sau instrumente etc.), precum şi a unor competenţe complementare (pregătirea propunerii de solicitare a finanţării, a cererilor de brevet, gestiune de proiect, coordonarea sarcinilor, monitorizarea personalului tehnic, etc.);
  3. transfer de cunoştinţe de la un sector la altul şi de la o disciplină la alta;
  4. construirea unor colaborări;
  5. gestionarea ştiinţifică şi financiară activă a proiectului dumneavoastră de cercetare;
  6. dezvoltarea competenţelor organizatorice prin organizarea unor cursuri de formare sau a unor evenimente de popularizare.

Cine decide?

Propunerile IOF sunt selecţionate printr-un concurs deschis. Selecţia se face în urma unor examinări inter pares transparente şi independente, pe baza unor criterii prestabilite de evaluare a nivelului de excelenţă.

Cum vă puteţi înscrie?

Propunerile IOF se depun în urma unei cereri de propuneri. Cererile de propuneri sunt publicate pe pagina „Când puteţi aplica” a site-ului dedicat Acţiunilor Marie Curie, care conţine toate informaţiile utile despre acţiuni: http://ec.europa.eu/mariecurieactions

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Punctul Naţional de Contact al PC7 pentru Mobilitate:

Diana STAH
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tel.: +373-68-023253
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us