Horizon 2020: dezbateri privind finanţarea programului european

video-conference

Mar?i, order 13 noiembrie 2012, va avea loc transmisiunea live din cadrul Parlamentului European a dezbaterilor pe marginea aspectelor bugetare ale urm?torului Program Cadrul al UE de finan?are a ?tiin?ei intitulat HORIZON 2020. Penru a putea urm?ri aceste dezbateri în regim on-line ?i pentru a adresa întreb?ri raportorilor, este necesar s? v? înregistra?i la urm?torul link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us