PREZENTARILE Trainingului practic: Scrierea şi managementul proiectelor inovaţionale şi de transfer tehnologic

logos

COMUNICAT DE PRES?

Training practic:
Scrierea ?i managementul proiectelor inova?ionale ?i de transfer tehnologic

26–27–28 februarie 2014
Academia de ?tiin?e a Moldovei
Republica Moldova, viagra order Chi?in?u, prescription Bd. ?tefan cel Mare ?i Sfânt nr. 1, MD-2001).


În perioada 26–27–28 februarie 2014, Universitatea de Tehnologie din Tallinn (UTT), Estonia în cooperare cu Re?eaua de Transfer Tehnologic a Moldovei, Funda?ia DAS Pentru o Moldov? Bazat? pe Cunoa?tere ?i Centrul Proiecte Interna?ionale al Academiei de ?tiin?e a Moldovei a organizat trainingul practic intitulat „Scrierea ?i managementul proiectelor inova?ionale ?i de transfer tehnologic”.

Training-ul de formare a reunit la Chi?in?u cinci instructori interna?ionali din Olanda, Germania, Estonia ?i Ucraina care au împ?rt??it cuno?tin?ele, competen?ele ?i experien?ele lor în elaborarea ?i managementul unor proiecte interna?ionale de succes în domeniul transferului tehnologic.

Evenimentul a reunit reprezentan?i ai institu?iilor de cercetare ?i dezvoltare din Moldova, celor mai importante universit??i din ?ar?, întreprinderilor mici ?i mijlocii ?i autorit??ilor publice care în trei zile de instruire au dezvoltat cuno?tin?e avansate privind elaborarea ?i înaintarea unor propuneri de proiecte inovatoare în domeniul transferului tehnologic.

Agenda evenimentului, a inclus subiecte privind drepturile de proprietate intelectual?, marketing inova?ional, managementul de proiecte, audit, conexiunea dintre universit??i– IMM-uri–institu?ii publice, accesul la finan?are a proiectelor inovatoare, monitorizare ?i clusterizare.

Urmare a activit??ilor de instruire de la Chi?in?u, 9 participan?i din Republica Moldova, care s-au implicat activ în procesul de elaborare ?i discutare a conceptelor de proiecte vor participa în vara anului 2014 într-un seminar de instruire in Estonia ?i vor fi asista?i de c?tre echipa de exper?i din Estonia s? î?i dezvolte ideea de proiect într-o propunere competitiv? pe plan interna?ional.

Pentru a accesa prezent?rile oferite de raportori în cadrul trainingului v? rug?m s? accesa?i ACEST LINK:

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us