A V-a ediţie a Conferinţei Academiilor Dunărene

conference

Academia de ?tiin?e a Moldovei, health în comun cu Academia European? pentru ?tiin?e ?i Arte din Austria, organizeaz? cea de-a V-a edi?ie a Conferin?ei Academiilor Dun?rene (DAC), care se va desf??ura la 7 aprilie 2014 incepand cu ora 09.00, în incinta Academiei de ?tiin?e a Moldovei sub înaltul patronaj al E.S. Iurie LEANC?, prim-ministru al Republicii Moldova.

În cadrul evenimentului vor fi abordate subiecte privind energia durabil?/sustenabil?; calitatea resurselor apelor; riscuri de mediu; biodiversitatea ?i biosecuritatea; caracterizarea ?i calitatea tipurilor de land?aft; prevenirea inunda?iilor; societatea bazat? pe cunoa?tere, cercetarea, educa?ia ?i sectorul IT; competitivitatea întreprinderilor; oameni ?i capacit??i/abilit??i.

Cu acest prilej, Academia de ?tiin?e a Moldovei va g?zdui pre?edin?i ?i reprezentan?i ai Academiilor de ?tiin?e din regiunea Dun?rean?, Centrului Comun de Cercetare, Comisiei Dun?rene ?i Comisiei Europene, precum ?i reprezentan?i ai institu?iilor de cercetare ?i înv???mânt superior din mai multe ??ri.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us