PREZENTĂRILE celei de a V-a ediţii a Conferinţei Academiilor Dunărene

conference

În data de 7 aprilie curent, rx Academia de ?tiin?e a Moldovei a g?zduit cea de-a V-a edi?ie a Conferin?ei Academiilor Dun?rene (DAC). Eveniment organizat de A?M în comun cu Academia European? pentru ?tiin?e ?i Arte din Austria.

Conferin?a a fost prezidat? de c?tre pre?edintele interimar al A?M, anabolics acad. Ion TIGHINEANU ?i pre?edintele Academiei Europene pentru ?tiin?e ?i Arte din Austria, hospital prof. Felix UNGER. La eveniment au participat reprezentan?i ai Academiilor de ?tiin?e din Cehia, Austria, România, Slovenia, Ucraina, precum ?i reprezentan?i ai Centrului Comun de Cercetare (Belgia), Comisiei Dun?rene (Ungaria) ?i Comisiei Europene.

Din cadrul Republicii Moldova au participat oficialit??i ?i reprezentan?i ai Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe ?i Integr?rii Europene; Mediului; Dezvolt?rii Regionale ?i Construc?iilor; Economiei; Educa?iei; Culturii; Tineretului ?i Sportului; Finan?elor; Transportului ?i Infrastructurii Drumurilor; Agriculturii ?i Industriei Alimentare, reprezentan?i ai misiunilor diplomatice ale ??rilor din regiunea Dun?rean? acreditate în Republica Moldova, institu?iilor de înv???mânt superior, institu?iilor de cercetare, ONG-urilor pe probleme de mediu ?.a.

Discu?iile ?i prezent?rile din cadrul evenimentului s-au axat pe probleme ?i riscuri de mediu, energie durabil?/sustenabil?; calitatea resurselor apelor; biodiversitatea ?i biosecuritatea; caracterizarea ?i calitatea tipurilor de land?aft; prevenirea inunda?iilor; societatea bazat? pe cunoa?tere, cercetarea, educa?ia ?i sectorul IT; competitivitatea întreprinderilor; oameni ?i capacit??i/abilit??i.

Prezent?rile din cadrul evenimentului pot fi accesate la urm?torul link: AICI

Mesajul video al dlui. Johannes HAHN, Comisar european pentru Politica Regional? a UE, poate fi vizualizat AICI.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us