Sectorul de cercetare-dezvoltare din ţările Balcanilor de Vest

opportunities

Proiectul WBCInno (Modernizarea universit??ilor ??rilor din regiunea Balcanilor de Vest prin consolidarea structurilor ?i a serviciilor de transfer de cuno?tin?e, pills cercetare ?i inovare), adiposity finan?at de c?tre Funda?ia TEMPUS, a finalizat recent câteva publica?ii orientate pe domeniul ?tiin?ei ?i transferului tehnologic, managementului inov?rii, dezvolt?rii strategice a incubatoarelor de afaceri, parcurilor ?tiin?ifice ?i tehnologice.

Setul de publica?ii cuprinde 5 bro?uri cu privire la cercetarea ?i poten?ialul de inovare al universit??ilor din Kragujevac ?i Novi Sad (Serbia), Zenica ?i Banja Luka (Bosnia ?i Her?egovina), precum ?i Universitatea din Muntenegru.

Publica?iile proiectului WBCInno pot fi accesate la acest LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us