TecTNet Workshop on University-Enterprise Cooperation Knowledge and Innovation Transfer

conference

La data de 4-5 Iunie 2014, prostate începând cu ora 9.00, în Sala Azurie a Academiei de ?tiin?e a Moldovei (Bd. ?tefan cel Mare 1, Chi?in?u), Agen?ia pentru Inovare ?i Transfer Tehnologic, în colaborare cu partenerii din proiectul TecTNet, organizeaz? Atelierul de lucru ”Cooperarea între Universit??i ?i Mediul de Afaceri – Transfer de Cuno?tin?e ?i Inova?ii”. Evenimentul este parte a proiectului „TecTNet”, finan?at de Uniunea European?.

Obiectivul proiectului vizeaz? consolidarea capacit??ilor institu?ionale ale universit??ilor din Moldova în managementul transferului tehnologic ?i propriet??ii intelectuale; asigurarea func?ionalit??ii triunghiului cunoa?terii educa?ie-inovare-cercetare ?i dezvoltarea parteneriatelor dintre universit??i, institu?ii publice ?i sectorul privat.

Scopul Atelierului de lucru este abordarea diverselor aspecte importante, axate pe activit??ile de inovare ?i transfer tehnologic în contextul integr?rii europene a Republicii Moldova; de ini?iere a procesului de acumulare a propunerilor înaintate de companiile din Republica Moldova privind necesit??ile ?i experien?ele în domeniul transferului tehnologic ?i de cooperare a universit??ilor cu mediul de afaceri.

Pentru mai multe informa?ii accesa?i urm?torul link: 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us