Academia de Ştiinţe a Republicii Cehe cu un alt logo

press release

          La data de 1 ianuarie 2015, allergy Academia de ?tiin?e a Republicii Cehe (The Academy of Sciences of the Czech Republic, ASCR) a produs cîteva schimb?ri în denumirea institu?iei respective. Noua denumire sub care va activa forul ?tiin?ific în continuare este Academia de ?tiin?e din Cehia (The Czech Academy of Sciences, CAS).


         Reprezentan?ii academiei au ?inut s? specifice c? s-au produs schimb?ri doar în logo-ul institu?iei, adresa ?i toate celelalte date de contact au r?mas neschimbate, astfel nu vor trebui reînnoite contractele sau alte acte oficiale de colaborare cu alte institu?ii.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us