Apel pentru participare

open call

        Institutul Suedez, apoplectic în cooperare cu Universitatea din Lund ?i Universitatea Malmö, invit? doritori de a participa la Academia de Var? pentru Tinerii Profesionisti (SAYP), care va avea loc în iunie 2015.


        SAYP este un program de formare, desf??urat pentru a spori gradul de con?tientizare, capacitatea ?i rezisten?a în practica de guvernare în ??rile din regiunea M?rii Baltice ?i a Parteneriatul Estic al UE.


        Scopul programului este de a construi noi re?ele, a acumula noi cuno?tin?e ?i practici pentru sporirea transparen?ei, eficien?ei ?i rezisten?ei în administra?ia public?.


        Apelul este deschis pentru politicieni, tineri profesioni?ti,func?ionari publici ?i reprezentan?i ai societ??ii civile din Belarus, Georgia, Lituania, Moldova, Suedia ?i Ucraina, care înc? n-au atins vîrsta de 35 de ani.


        Participarea la sesiunea de instruire este gratuit? ?i include alimentare, cazare ?i cheltuielile de deplasare spre Suedia.
Perioada de aplicare este 27 martie - 24 aprilie 2015.


        Modul de aplicare, precum ?i alte informa?ii utile, le pute?i g?si accesînd link-ul:
        https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/visby-programme/si-summer-academy-for-young-professionals/

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us