Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă

open call

    Pentru prima dat?, medicine programul unic din România de metode ?i cercetare cu speciali?ti din ?ar? dar ?i de peste hotare este disponibil pentru participarea tinerilor din republica Moldova .

    Programul este organizat de c?tre Departamentul de ?tiin?e Politice din cadrul UBB Cluj ?i ofer? ?ansa de a lua parte la o serie de cursuri din metodologia cercet?rii cu un pronun?at caracter practic, capsule adresate atît incep?torilor, cît ?i avansa?ilor, sus?inute de o echip? de profesori cu experien?? în domeniul cercet?rii sociale.

    Doritorii de a se înscrie pot g?si mai mult? informa?ie aici.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us