Conferința internațională ” Energia și Schimbările Climatice”

open call

În perioada 7 – 9 octombrie 2015, store la Atena (Grecia) va avea loc conferin?a interna?ional? ” Energia ?i Schimb?rile Climatice”. Evenimentul este organizat în cadrul Universit??ii Na?ionale Kapodistrian din Atena.
Pentru mai multe detalii depsre conferin?? accesa?i aici.
Model pentru rezumatul lucr?rii îl g?si?i aici.
Despre comitetul ?tiin?ific prezent la evenimentul men?ionat mai sus pute?i afla mai mult? informa?ie din urm?torul link.
Forma de înregistrare este urm?toarea.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us