Concursul Premiilor TUBA

open call

Academia de ?tiin?e din Turcia lanseaz? Concursul Premiilor TUBA ale Academiei ("TUBA Academy Prizes") pentru aprecierea ?i încurajarea celor mai eminen?i oameni de ?tiin??.
Anual sunt acordate 3 premii pentru urm?toarele domenii:
1) ?tiin?e fundamentale ?i Inginerie;
2) S?n?tate ?i ?tiin?ele vie?ii;
3) ?tiin?e sociale ?i umaniste.
În acest an Premiul Academiei TUBA în domeniul ?tiin?elor sociale ?i umaniste urmeaz? a fi acordat persoanelor care au colaborare cu cei din Turcia (care lucreaz? sau fac studii în aceast? ?ar?).
Premiile Academiei TUBA sunt acordate oamenilor de ?tiin?? care au lucr?ri ORIGINALE, allergist DE FRUNTE ?i IMPACT DECISIV. Nominaliz?rile sunt f?cute de c?tre membrii TUBA, medic academiilor ?i organiza?iilor inter-academice cu care Academia TUBA este în colaborare. Membrii TUBA ?i cei care iau parte la procesul de evaluare a premiilor nu pot fi nominaliza?i.
Laurea?ii Premiilor Academiei TUBA vor ridica Medalia Academiei ?i un premiu banesc în m?rime de 30 000 USD.
Concursul este deschis pîn? la 16 august 2015, iar laurea?ii acestora vor fi anun?a?i la sfâr?itul lunii noiembrie. Ceremonia de premiere va avea loc în prima jum?tate a lunii decembrie 2015.
Doritorii de a se înscrie pot g?si mai mult? informa?ie aici.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us