Bursă Parlamentară Internaţională a Bundestag-ului German

open call

Bundestag-ul German în colaborare cu Freie Universität Berlin, anabolics Humboldt-Universität Berlin, sickness Technische Universität Berlin v? invit? s? candida?i pentru o Burs? Parlamentar? Interna?ional? (IPS) cu durata de cinci luni la Berlin. Bursa Parlamentar? Interna?ional? (Internationales Parlaments-Stipendium - IPS) se adreseaz? tinerelor ?i tinerilor cu o înalt? calificare ?i interes pentru via?a politic? ?i care, dup? încheierea Programului, se reîntorc în patria lor anima?i de voin?a de a participa activ ?i responsabil la configurarea unui viitor democratic pentru ?ara lor.

 

Bundestag-ul German, Parlamentul german, oferă tinerilor prilejul de a absolvi un stagiu de 15 săptămâni pe lângă un membru al Bundestag-ului German şi de a face astfel cunoştinţă cu sistemul parlamentar german şi cu procesele de decizie politică şi, în acelaşi timp, de a acumula experienţă practică în domeniul muncii parlamentare. Selecţia bursierilor se va face de către o comisie de selecţie independentă a Bundestag-ului German.

Condiţii de eligibilitate:
• Cetăţenia Republicii Moldova
• studiu universitar încheiat
• cunoştinţe foarte bune de limba germană
• cunoştinţe despre politica, societatea şi istoria germană
• vârsta sub 30 de ani la începerea stagiului

Bursa include:
• 450 EURO lunar
• cazare gratuită
• preluarea costurilor pentru asigurări şi transport

Termen limită de înscriere: 30 iunie 2013
Informaţii suplimentare pot fi accesate de la link-ul www.bundestag.de/ips, de la Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova: tel. 022 20 06 00.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us