NCBR: Apel pentru concurs al lucrărilor ştiinţifice pilot

open call

Centrul Na?ional pentru Cercetare ?i Dezvoltare al Poloniei (NCBR) anun?? primul apel pentru suportul lucr?rilor ?tiin?ifice pilot de cercetare ?i dezvoltare la scar? demonstrativ?. Acest apel pentru concurs are scopul de a pune în aplicare în economie rezultatele cercet?rilor prin intermediul activit??ilor legate de elaborare a noilor tehnologii sau test?ri de produse ?i demonstra?ii practice.

Acest apel de concurs vizeaz? suportul:
• unor activit??i extinse ?i integrate de C&D orientate spre comercializarea rezultatelor cercet?rii care acoper? toate fazele cercet?rii ?tiin?ifice, purchase inova?ia produselor sau tehnologiile testate, prin instala?ii-pilot sau de demonstrare.
• construirii unor instala?ii-pilot sau de demonstrare, pentru utilizarea noilor solu?ii tehnologice elaborate în institu?ii ?i organiza?iile de cercetare.

Mai multe informații pot fi accesate la http://www.ncbr.gov.pl/en/domestic-programmes/demonstrator/.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us